- Zile Organize Sanayi Bölgesi

İçeriğe git

Ana menü:

Arsa Tahsisi
5084 Sayılı Kanun kapsamında Bölgemizde bedelsiz yatırım yeri tahsis edilmektedir. Yatırımcı en az 10 kişilik istihdamı 3 yıl süreyle fiili ve sürekli sağlamayı öngören yatırımları için, arsa tahsis talebinde bulunabilmektedir.
İSTENEN BELGELER :
1) Dilekçe(EK1)
2) Yatırım Bilgi Formu (EK2)
a. Üretim akış şeması
b. Üretim akış şeması açıklama raporu

   Yukarıdaki belgelerle Bölge Müdürlüğümüze müracaat yapılmakta olup, müteşebbis heyet başkanlığımızın uygun görüşü ile aşağıdaki belgeler imza edilerek arsa tahsis işlemleri tamamlanmaktadır.
3) Tahhütname (EK3)
4) Arsa Tahsis Sözleşmesi
a. Şirket yetki belgesi
b. İmza sirküleri
Ayrıca 4562 Sayılı OSB Kanunu hükümleri kapsamında da aynı belgelerle, arsa bedeli peşin yada taksitli olarak ödenmesi halinde bölgemizden arsa tahsisi yapılmaktadır.


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön